MSK Forge

KALİTE POLİTİKAMIZ; MİSYONUMUZMüşteri odaklı bir yaklaşımla gelişen teknolojileri benimseyerek, kalitede mükemmelliği yakalayarak ve çevre dostu politikalar uygulayarak paydaşlarımızın beklentilerini gerçekleştirmek. VİZYONUMUZÜretim yaptığımız her alanda iç ve dış pazarlarda ürün kalitesinden ödün vermeyen, müşteri talep ve beklentilerini karşılayan, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını yerine getiren bir şirket olmak. KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Rekabetçi fiyat avantajı ile müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan ürünlerle müşteri memnuniyetini artırmak,
 • Teknolojisini yeni ve gelişen dünya teknolojisine dönüştürmek,
 • Faaliyetlerindeki risk ve fırsatları değerlendirir,
 • İlgili taraflar ve işin iç/dış yönleriyle ilgili stratejileri desteklemek,
 • Çevrenin korunmasını ve doğal kaynaklarımızın verimli kullanılmasını sağlamak
 • Geçerli gereklilikleri yerine getirmek.
 • Tedarikçilerimiz ve paydaşlarımızla işbirliğimizi geliştirmek,
 • Eğitim ve açık vizyon ile sürekli gelişim ile çalışanlarımızın beklentilerini karşılamak.

KALİTE HEDEFLERİMİZ

 • Müşteri memnuniyetini artırmak,
 • Tedarikçilerin verimliliğinin artırılması,
 • Bir işi ilk seferinde doğru yapmak, maliyetleri düşürmek ve şirket karlılığını arttırmak.

ENERJİ YÖNETİM POLİTİKAMIZ; MSK ÇELİK DÖKME LTD.ŞTİ. üretim lokasyonlarında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurup işleterek enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, maliyetleri düşürmeyi, enerji verimliliğine yönelik yatırımları optimize etmeyi, çevresel ve sera gazı emisyonlarını azaltmayı ve doğal kaynakları korumayı ana hedef olarak belirlemiş ve bu kapsamda aşağıdaki taahhütlerini açıklamıştır.

Üst Yönetim Enerji Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve sürekli iyileştirme için tüm bilgi ve kaynakları aşağıdaki başlıklar altında sağlamayı taahhüt eder;

 • Üst yönetim tarafından düzenli olarak gözden geçirilen, değerlendirilen ve sürekli iyileştirilen Enerji Yönetim Sistemini sürdürmek,
 • Kuruluşumuzu ilgilendiren enerji ile ilgili tüm yasal ve diğer gerekliliklere uymak,
 • Verimlilik hedeflerine ulaşmak için tüm çalışanlara verilen eğitimlerle enerji tüketiminin azaltılması konusunda enerji bilincini ve duyarlılığını artırmak,
 • Enerji ve bilgi kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayarak ve enerji tüketimini analiz ederek enerji azaltma fırsatlarını belirlemek,
 • Enerji performansını amaçlar ve hedefler aracılığıyla ölçerek ve sonuçları raporlayarak enerji performansını sürekli iyileştirin,
 • Enerji amaç ve hedeflerine ulaşmak için gerekli insan, teknoloji ve mali kaynakları sağlamak; tedarikçi ve yüklenicilerin desteğini almak,
 • Enerji performansını artırmak için çevre dostu ve enerji verimli ürün ve hizmetler satın almak ve performansı artıracak tasarımları destekleyerek küresel rekabet gücümüzü artıran bir iş modeli benimsemek
 • Kurumun amacı ve bağlamı doğrultusunda iç ve dış müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve stratejik yönünü destekleyen uygulamaları hayata geçirmek.
 • Yenilenebilir/alternatif enerji kaynaklarının kullanımını desteklemek,
 • Gelecekte üretilecek yeni ürünlerde veya geliştirilecek yeni süreçlerde, planlanan yatırım ve faaliyetlerde çevre koruma ve enerji verimliliğine öncelik vermek,
 • Sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak,
MSK Forge | KALİTE GÜVENCESİ & POLİTİKALAR
MSK Forge | KALİTE GÜVENCESİ & POLİTİKALAR
MSK Forge | KALİTE GÜVENCESİ & POLİTİKALAR
MSK Forge | KALİTE GÜVENCESİ & POLİTİKALAR
MSK Forge

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ; MSKÇelik Dövme Ltd. Şti. Bilgi Güvenliğinde, ISO/IEC 27001 standardının temel bilgileri doğrultusunda ve TİSAX gerekliliklerini uygulayarak kurumsal bilginin Gizlilik, Bütünlük, Erişilebilirlik üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirir ve bu risklerden kaynaklanabilecek etkileri en aza indirmek için aşağıdaki hususları benimser;

 • ISO/IEC 27001 standardını esas alarak TİSAX gerekliliklerini yerine getirmek üzere bilgi güvenliği yönetim sistemini (BGYS) dokümante eder, belgelendirir ve güncelliğini takip eder,
 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için kaynak tahsisi,
 • Şirket bilgilerinin ve bilgi sistemlerinin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sağlanması,
 • Bilgi güvenliğine ilişkin tüm yasal düzenlemelere ve ilgili taraf sözleşme yükümlülüklerine uyum,
 • Bilgi güvenliği varlıklarına yönelik risklerin izlenmesi ve yönetilmesi,
 • BGYS kapsamında paydaşlarımızın bilgi varlıklarının gizliliğini sağlamak,
 • Personelimizin BGYS konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinliklerini geliştirmeye yönelik sürekli eğitimler gerçekleştirmek,
 • Şirketin temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak, önceden planlanmış uygulamalar ile olası kesintileri önlemek ve plansız kesintileri en aza indirmek,
 • Şirketin karşılaşacağı güvenlik ihlallerinin yönetilmesi ve gerektiğinde cezai yaptırımların uygulanması,
 • BGYS uygulamalarının etkinliğini sürdürmek ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek için insanlara rehberlik etmek ve onları desteklemek,

Sektör içerisinde bilgi güvenliği açısından örnek bir kuruluş olmak için bilgi güvenliği yönetim sistemimizi hedeflerimiz doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi ve sürdürülebilir bilgi güvenliği yönetim sistemi koşullarını sağlamayı taahhüt ederiz.MSK STEEL FORGING LTD. ŞTİ. ve MSK DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. Şirket politikamızdır.