MSK Forge

Çevre Politikamız

Biz MSK FORGE olarak ;

Sırabademler Mah. Bayırlar Paşaçayırı Mevkisi Küme evleri MSK Çelik Dövme Sitesi No 57 Karacabey Bursa ‘daki tesisimizde çelik ve alüminyum dövme üretimimiz sırasında sadece işimizin sonuçlarına değil, bu sonuçların nasıl elde edildiğine de önem veriyoruz.

Çevre Yönetim Sistemi ile, faaliyetlerimizin çevre ve insan sağlığı üzerinde sebep olabileceği olumsuz etkileri kontrol altında tutabilmeyi amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

  • Çevre ile ilgili yasaların ve diğer şartların gerekliklerini yerine getirmeyi,
  • Geri dönüşüm imkânı olan her türlü mamul, yarı mamul ve hammaddenin kullanılmasını tercih etmeyi,
  • Çevreyi koruyarak atık miktarlarını ve enerji tüketimini, her yıl belirlenen Çevre Amaçları ve Hedefleri doğrultusunda azaltarak, sürdürülebilir kaynak yönetimi ile doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı,
  • Sürdürülebilir üretim yönetimini benimseyerek yenilenebilir enerji kullanımını arttırmayı ve dolayısıyla sera gazı salınımını azaltma çalışmaları yapmayı,
  • Su kalitesini, tüketimini ve temiz suya erişimi gelecek nesiller için korumayı,
  • Kimyasal malzeme yönetimi ile kimyasalların kullanımı, depolanması ve bertaraftı dahil tüm yaşam döngüsünün hesaba katılmasını,
  • Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar çevre sorumluluk bilincini arttırmayı ve bilinçlendirmeyi,
  • Tüm paydaşlar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı,
  • Muhtemel acil durumların oluşturacağı, çevreyi tehdit edebilecek durumlarla ilgili tedbirleri almayı,
  • Çalışılan ortamdaki çevre koşullarını iyileştirmeyi ve Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirmek için faaliyetlerde bulunmayı,

Taahhüt ederiz.