ÜRÜN GELİŞTİRME

MSK Çelik Dövme olarak müşteri memnuniyetinin sadece kaliteli ve ekonomik ürünlerin üretilmesi ile mümkün olabileceği inancındayız. Bu nedenle ürün tasarım ve geliştirme faaliyetlerimiz, müşteri isteklerini en iyi şekilde karşılayacak yapıda düzenlenmiştir.

Müşterilerimizden gelen teknik veri ve numuneler veya pazarlama bölümünün yaptığı pazar araştırmaları, ÜR-GE bölümümüzde analiz edilir. Analiz sonucu uygun görülen projelerin teknik resimleri ve CAD modelleri hazırlanarak üretime aktarılır. Tüm tasarım ve üretim çalışmalarımız ÜR-GE bölümümüzdeki  mühendislerimizin kontrolündedir.

ÜRÜN GELİŞTİRME ÇELİK DÖVME

Tüm tasarım faaliyetlerimiz; CAD teknikleri ve bu CAD verileri kullanılarak CNC kontrollü makinelerle kalıp üretimi için CAM programına dönüştürülür. Firmamızın kullandığı CAD programları CATIA V5 ve SOLIDWORKS 2004, CAM programı ise CIMATRON E6.0 'dır. Bu programlar dışında müşteri istekleri doğrultusunda diğer programlarla çalışmamızda mümkündür.